Direktøren og professoren tænker etik
Fyraftensmøde 27. februar 2018
Årsmøde 7 juni 2018
At prioritere sammen med patienten. Hvad er de etiske udfordringer?
Previous slide
Next slide

Sætter fokus på handlinger, der kommer af etisk bevidsthed.

Hvorend sundhedspersonale agerer eksisterer et behov og en efterspørgsel efter etiske guidelines.

Der efterspørges vejledninger, regler og praktiske handlemåder.

Selskabets formål er at bidrage til paradigmeskiftet, hvor klinisk etik ændres fra at være noget vi taler om til at være, den måde vi handler i mødet med den anden; patienten, den pårørende og ikke mindst vore kolleger.

Er der noget du mangler eller synes kan gøres bedre, så fortæl os om det. Det er dig, der er den bedste til at fortælle, hvordan du synes det skal være.

Fortæl om din sædvane, DIN ETIK !

Det er din historie, der sammen med andres er vigtig!

 
 
 

Medlemskab til Dansk Selskab for Klinisk Etik opnås ved at du indbetaler kr. 200,- på foreningens konto i Lån & Spar Bank. Reg. 0400 konto nr. 4024933909 og samtidig anfører navn og mail-adresse på indbetalingen.

De klinisk etiske komiteer på de danske sygehuse kan få medlemsskab for alle komiteens medlemmer for kr. 1.000,- pr. år