Nyhedsbrev Forår 2020

 

Så er vi klar med endnu et friskt nyhedsbrev, der desværre ikke kan bebude aktiviteter her i det spirende forår og sommer, begrundet med Covid19 situationen.

Det er fortsat selskabets fornemmeste opgave at være talerør for de klinisk etiske komitéer, og være med til at sætte de etiske drøftelser på dagsordenen gennem fyraftensmøder, årsmøder og kurser.

Samtidig vil vi opfordre til at melde, hvis du/I har interesse i at høre om arbejdet i bestyrelsen for DASKET.

Der skal fra den nuværende bestyrelse lyde en kraftig opfordring til jer i de kliniske etiske komitéer, om at I overvejer at byde ind på poster i bestyrelsen, så vi kan sikre en bred klinisk og national repræsentation.

Det er også vigtigt at I får sendt besked om formands-/kontaktpersonsskifte i jeres kliniske etiske komitéer, så I kan få information direkte fra DASKET.

Arrangementer

På grund af Covid19-krisen har vi desværre været nødt til at udsætte det planlagte årsmøde 10.6.2020. Vi havde glædet os til at gennemføre en dag med forskellige gode oplægsholdere, som vi helt sikkert kunne lade os inspirere os af. Vi vender tilbage når forholdene tillader det.

Ordinær Generalforsamling udsættes

Generalforsamlingen 10.6.2020 må også udsættes. Der kommer ny dato til september, når vi har genvundet overblikket. Mødet vil efter vedtægterne blive annonceret her på selskabets hjemmeside.

Medlemskab af DASKET opnås ved at du indbetaler kr. 200,- på foreningens konto i Lån & Spar Bank (obs: ny bankforbindelse): reg.nr. 0400 konto nr. 4024933909, og samtidig anfører både navn og mail-adresse (VIGTIGT) på indbetalingen, evt i det udvidede beskedfelt på din netbank. De klinisk etiske komiteer på de danske sygehuse kan få medlemsskab for alle komiteens medlemmer for kr. 1.000,- pr. år. Send en mail til selskabets sekretær (marpeder@rm.dk), husk at oplyse navn på kontaktperson samt mailadresse og EAN-nummer, mhp elektronisk faktura.

Der sker og kommer til at ske rigtig meget i det danske sundhedsvæsen, og de etiske overvejelser må stå deres prøve mange steder og på mange områder. Vi tænker der vil være et større oprydningsarbejde efter den værste sundhedskrise i vores tid, og i takt med hvordan det arbejde vil tegne sig vil vi vende tilbage med et nyt årsmøde, når stormen har lagt sig.

De bedste hilsner fra Bestyrelsen

Aktuelle etiske dilemmaer

Tilmeld nyhedsbrev

Blive medlem