Bestyrelsen kan samlet kontaktes på:

Der kan skrives til alle bestyrelsesmedlemmer på bestyrelsen@klinisketik.dk

Bestyrelsens består af:
Formand

Raben Rosenberg 

Speciallæge i Psykiatri, professor, dr.med

Udsigten 5 – 2820 Gentofte

Mobil: 25 37 20 77

Mail: raben@dadlnet.dk

Kasserer

Sigurd Wiingaard Uldall

Læge Ph.d.

sigurd.wiingaard.uldall@regionh.dk

Sekretær

Marianne Ærthøj Pedersen

Afd sgpl. Medicinsk Afsnit 1

Diagnostisk Center, Regions Hospitalet Silkeborg, Hospitalsenhed Midt

Mail: marpeder@rm.dk 

Bamidele Camilla Babalola Perlt

Kvalitets- og Forbedringskonsulent, Sygeplejerske

Region Hovedstadens Psykiatri

bamiperlt@gmail,com

29297615

BA i Antropologi, stud. Master i Projekt og Forandringsledelse

Ingelise Andersen

Chefjordemoder

Sjællands Universitetshospital

Master i organisationspsykologi

Konfliktmægler

inand@regionsjaelland.dk

Tlf:47324003

Jeanette Bresson Ladegaard Knox

Filosof, Ph.D. & mag.art.

Lektor i medicinsk etik og sundhedsfilosofi

Forsknings- og etisk laboratorium koordinator i MeInWe

 

Institut for Folkesundhedsvidenskab

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Københavns Universitet

Mail: knox@sund.ku.dk

Aktuelle etiske dilemmaer

Tilmeld nyhedsbrev

Blive medlem