Kandidater til Bestyrelsen

Følgende opstiller ved Dansk Selskab for Klinisk Etiks generalforsamling 2021