Generalforsamling 2015

Ekstraordinær Generalforsamling Dansk Selskab for Klinisk Etik 11. juni 2015 kl. 0930-0940

 

1. Valg af dirigent

2. Genfremsættelse af forslag til vedtægtsændringer vedtaget på sidste generalforsamling med utilstrækkelig majoritet (se link)

3. Eventuelt

 

Ordinær Generalforsamling Dansk Selskab for Klinisk Etik 11. juni 2015 0940-1030

 

1. Valg af dirigent.

2. Formandens mundtlige beretning.

3. Beretning fra udvalg og arbejdsgrupper

4. Indkomne forslag. (ingen)

5. Regnskab og budget, herunder fastsættelse af kontingent.

6. Valg af formand. (ikke på valg)

7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. (ingen på valg)

8. Valg af 2 kritiske revisorer.

9. Eventuelt.

Dagsordenen forudsætter endelig vedtagelse af vedtægtsændringerne på den ekstraordinære generalforsamling tidligere. Ellers er dagsordenen som beskrevet i vedtægterne

Aktuelle etiske dilemmaer

Tilmeld nyhedsbrev

Blive medlem