Generalforsamling 2022

Generalforsamling

den 10. november 2022 kl. 16.00-17.30

Det store auditorie 4074

Opgang 4, 7. sal. Juliane Maries Vej 8. 2100 København Ø

Rigshospitalet


Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens mundtlige beretning
  3. Beretning fra udvalg og arbejdsgrupper
  4. Indkomne forslag
  5. Regnskab og budget, herunder fastsættelse af kontingent
  6. Valg af formand
  7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (en ledig plads)
  8. Valg af 2 kritiske revisorer
  9. Eventuelt