FORMANDSBERETNING 2021

  1. Årsmødet 2020 blev aflyst pga. Covid-19 situationen og generalforsamlingen blev af samme grund først afholdt 5. november 2020, ligesom Årsmøde og Generalforsamling for 2021 først afholdes 3. september 2021.
  2. Bestyrelsen har afholdt 5 møder i det forgangne år per video. Hovedlinjen i aktiviteten har været den samme som det foregående år, nemlig; Søge at være organisation for klinisk-etiske komiteer, placere selskabet politisk, undervisning, offentlige møder, som fx årsmøde og fyraftensmøder i den udstrækning, det aktuelt er muligt.
  3. Fra selskabets bestyrelse er udgået en kronik bragt i Kristeligt Dagblad, forfattet af Jeanette BL Knox og Raben Rosenberg, og som er oplæg til emner til drøftelse på årsmødet 2021.
  4. Som formand skal jeg tillade mig at tage den frihed at udtrykke samme opfattelse som i sidste års formandsberetning; Bestyrelsesarbejdet har været præget af en rigtig god stemning, hyggelige møder og humor, hvor alle har villet yde en indsats med højt engagement.
  5. Selskabets kontakt med medlemmerne er væsentligst vores hjemmeside, som styres på bedste måde af webmaster Ingelise Andersen samt desuden årsmøderne. Bestyrelsen arbejder på at profilere selskabet klarere og herunder i højere grad bruge de forskellige sociale medier.
  6. Alle selskabets medlemmer opfordres til at italesætte klinisk etik i deres daglige virke og gøre opmærksom på vort selskabs vigtige rolle, som nøje er omtalt i vedtægternes §2.

 

Raben Rosenberg
26.07.2021

Aktuelle etiske dilemmaer

Tilmeld nyhedsbrev

Blive medlem