Organisation

Selskabet er paraplyen for de klinisk etiske komiteer eller fora på hospitaler, sygehuse og andre offentlige og private institutioner, der ønsker at sætte fokus på klinisk etisk og ønsker at være en del af dette fællesskab.

Selskabets formål er sætte fokus på klinisk etisk som en handlemåde i mødet med den anden; patienten, den pårørende og ikke mindst vore kolleger.

Dette er ydeligere beskevet i vedtægerne.

Det er bestyrelsens opgave at varetage selskabets interesser i hendhold til vedtægterne.