Klinisk Etiske Komiteer

En oversigt over de klinisk etiske komiteer i Danmark med kontaktperson/formand

 

Region Syddanmark

Sydvestjysk Sygehus: Sygehuspræst,pernille.lydeking.svenningsen@rsyd.dk  eller svs@rsyd.dk

Sygehus Lillebælt: Overlæge Lisa Seest, Lisa.seest.nielsen@rsyd.dk

OUH: Odense og Svendborg. Overlæge Pernille Herman,Pernille.Hermann@rsyd.dk

Sygehus Sønderjylland, Aabenraa. Kontaktperson: Annette Danielsen Nielsen: ADJ@rsyd.dk

 Region Hovedstaden

RH Pædiatrisk Etisk Komite, Gitte Petersen Gitte.Petersen.05@regionh.dk

Bispebjerg / Frederiksberg Hospital: vicedirektør Marie-Helene Olsen tlf: 26 80 00 52

Nordsjællands Hospital:overlæge Jesper Andersen BUA og Lene Vibe Høyer Onk&Pall.

Region Hovedstaden Psykiatri, Anne Hertz

Region Sjælland:

Sjællands Universitetshospital: Roskilde og Køge

Chefjordemoder Ingelise Andersen inand@regionsjaelland.dk

 RegionNord:

Aalborg Universitetshospital, Dorte Elise Møller Holdgaard demh@rn.dk

Region Midt: 

Århus Universitetshospital: Mogens Skadborg. mogska@rm.dk / mkskadborg@gmail.com

 

Siden er opdateret Februar 2021