Internationale

 

Etikk i Helsetjenesten

Journal of Medical Ethics

Universal Declaration on Bioethics and Human Rights

Nordisk pædiatrisk onkologisk selskabs arbejdsgruppe for etik

The Moral Map – website for moral reflection